El Pou

Grup d'inventari de Patrimoni

Des del Grup d’Urbanisme i Patrimoni (GUP) s’està elaborant una base de dades per recollir i inventariar tots els elements patrimonials arquitectònics i d’altres que es consideren que formen part del paisatge dels barris del Districte d’Horta-Guinardó i que cal tenir en compte per evitar-ne la desaparició o almenys deixar-ne constància: fonts, arbres, una paret antiga…

 

Per poder dur a terme aquesta tasca d’inventari hi ha un grup de persones voluntàries que fan el treball de camp amb càmera fotogràfica i bloc de notes per obtenir les corresponents imatges dels elements a inventariar amb una metodologia organitzada pel GUP. Fins ara s’han inventariat els barris d’Horta, la Font d’en Fargues i el Guinardó amb un equip de persones per cada un dels barris. Se seguirà amb la resta de barris del Districte.

 

Elements de la Clota

Elements del Guinardó

Elements de la Font d’en Fargues

Elements d’Horta