El Pou

L'aigua a El Pou

El tema de l’aigua és recurrent en les activitats d’El Pou perquè en els barris del Districte d’Horta-Guinardó ha estat sempre un element molt present (riera, torrents, fonts, pous, mines, etc.) i per això s’han fet activitats relacionades amb l’aigua: passejades, rutes, xerrades, articles a EL POU, Dimecres d’El Pou, gimcanes…

El treball més important relacionat amb l’aigua ha estat l’Atles de l’aigua d’Horta-Guinardó que podeu consultar al repositori de RACO. És un treball de recerca de tots els aspectes de l’aigua des dels punts de vista físic, econòmic, lúdic, social dels barris del Districte.

 

Rutes històriques per Horta-Guinardó i la Ciutat de l'Aigua

Des dels inicis de l’activitat d’El Pou es van dissenyar unes rutes que van recórrer tots els barris d’Horta-Guinardó. Es feia especial incís en espais que tinguessin a veure amb l’aigua. El 2014 d’acord amb l’Ajuntament de Barcelona – Districte d’Horta-Guinardó es van cedir aquestes rutes i el govern municipal d’aquell moment va fer una campanya de promoció turística amb el nom de la Ciutat de l’Aigua, basant-se en les nostres rutes i el concepte de l’abundància d’aigua dels barris d’Horta-Guinardó. Es va difondre una guia en paper amb textos i assessorament d’El Pou. I es van fer vuit rutes anomenades El rastre de l’aigua a Horta-Guinardó, organitzades pel mateix Districte i basades en les mateixes rutes. 

Itineraris

En base de la important presència de l’aigua als barris d’Horta-Guinardó, actual o passada, i la rellevància que ha tingut en el paisatge, l’economia i la vida dels seus habitants, El Pou va dissenyar una sèrie de rutes del 2010 al 2018, algunes expressament pensades per ressaltar elements de l’aigua i d’altres amb algun element que li feia referència.

 

Passejades pels barris – Del 2010 al 2011 es van dissenyar deu passejades.

Entre 2011 i 2012 es van dissenyar les caminades amb l’element principal de l’aigua, Aqüeductes, rieres i camins:

 

    – Caminada 1 – Els aqüeductes de les Aigües del Baix Vallès

    – Caminada 2 – Resseguint l’antiga riera d’Horta

    – Caminada 3 – Sant Iscle de les Feixes i la masia de can Catà

  •  

El 2013 es van preparar unes rutes específiques: Rutes de l’aigua:

 

    – Ruta 1 – Can Baró, Baix Guinardó, Guinardó

    – Ruta 2 – Collserola. El camí de Sant Llàtzer i algunes fonts

    – Ruta 3 – Horta. Del nucli antic fins al barri de can Quintana

 

El 2018 es van dissenyar unes altres passejades específiques: Elements d’aigua.

 

    1 – La mina d’aigua de can Travi 

    2 – Del torrent de la Guineu al torrent del Bogatell 

    3 – Les conduccions d’aigua de Dosrius i del Vallès 

 

En alguna ocasió s’ha fet una visita guiada per la Casa de les Altures (l’actual seu del Districte d’Horta-Guinardó). Aquesta visita té una significació important respecte al tema de l’aigua perquè va ser un edifici destinat a residència del director de la Companyia d’Aigües de Barcelona, constituïda a Lieja (Bèlgica) el 1867. L’entorn de la casa està íntimament lligat a la conducció de les aigües de Dosrius per abastir la ciutat de Barcelona. 

Recerques i articles relacionats amb l’aigua publicats a la revista EL POU