El Pou

Mapa de Memòria d'Horta-Guinardó

Durant el 2020 El Pou va fer un treball de recerca per elaborar una base de dades d’elements susceptibles de ser considerats patrimoni material i immaterial de la història dels barris del Districte d’Horta-Guinardó. Es presenten 346 fitxes amb les dades d’elements patrimonials recollits en la recerca. L’objectiu principal era donar a conèixer i difondre aquest patrimoni.

El criteri per triar aquests elements es va basar en una metodologia pròpia que tingués en compte tipologies diferents considerades elements patrimonials (històrics, arquitectònics, socials, educatius, paisatgístics, etc.) dels barris d’Horta-Guinardó i en algun cas d’elements de barris limítrofs amb d’altres districtes molt vinculats amb el territori que ens ocupa. En cada fitxa de l’element hi ha una descripció textual, un mapa d’ubicació, dues imatges, les dades concretes d’aquell element…

Crèdits

Metodologia i recerca:

Joan Corbera Palau

Juanjo Fernández Rodríguez

Carlota Giménez Compte

Carme Martín Falcón

Carles Sanz Alonso

BDD i suport tècnic:

Dolors Canudas Jornet