El Pou

Grup de treball de Collserola

Una part del territori dels nostres barris de muntanya formen part del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

L’objectiu d’aquesta secció d’El Pou és la col·laboració amb el Parc en activitats relacionades principalment amb la recerca i divulgació històrica dels diferents elements naturals i patrimonials que existeixen a l’àmbit del Parc. El Pou forma part de la Taula d’Entitats col·laboradores amb el Parc formada per a la defensa dels seus elements i valors.

Abril 2023 - Recollida de residus i desbrossament d’accessos a l’espai del monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron

El passat dia 15 d’abril l’associació d’Amics del Monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron va convocar la segona jornada “Netegem Sant Jeroni”. 

Membres d’El Pou van col·laborar en la neteja de l’espai i els treballs de recerca de restes del monestir i concretament de part del mur de la façana. En Juli Fontova i Lluís Jordà,  experts coneixedors de l’espai, tenien localitzat un petit bocí del possible mur que sortia a tocar de la tanca de la benzinera.

Efectuada una cala resseguint les restes es va confirmar que era una part de la façana lateral del monestir. Opinió corroborada in situ pels arqueòlegs Emiliano Hinojo i Toni Juárez. 

Podeu tenir informació detallada de la jornada i la troballa en aquest enllaç.

Treballs de neteja i desbrossament de l’espai del mur de contenció i el recinte de la granja

Detall de la rassa que mostra la façana del monestir i d’una possible finestra amb restes de l’arrebossat

Gener 2023 - Prospecció a la mina de can Canaletes

La finca de can Canaletes a Cerdanyola és coneguda per un aqüeducte que travessa la pista d’accés al Parc Natural de Collserola pel costat de la masia. Fins fa uns anys a la finca hi havia un estany o bassa que ara està en total desús. La mina de can Canaletes no és una excavació feta per obtenir aigua sinó una galeria de conducció d’aigua que finalitza a la caseta on inicia l’aqüeducte, a la part posterior de la masia.

Mina de can Canaletes

A la prospecció hi van col·laborar membres de les associacions Fes Fonts Fent Fonting, espeleòlegs de Natura Endins i El Pou. La part accessible de la mina té un recorregut de 600 m. amb una amplada de 0,87 m i 1,42 m d’alçada.  Podeu veure les fotografies i el complert informe tècnic dels espeleòlegs a aquest enllaç

De l’aqüeducte de can Canaletes en queden restes a la pista d’accés al Parc des de Cerdanyola i en uns camps de vinyes més enllà de l’ermita de Santa Maria de les Feixes.

Mina de can Canaletes
Estrella, Victor, Marcel, Juanjo i Jesús

Desembre 2022 - La mina de la Font de Santa Eulàlia

La caseta de la Font de Santa Eulàlia al Turó de Roquetes ha estat vandalitzada i està a l’espera de la seva rehabilitació. L’accés a l’interior ens ha permès documentar la mina que, tot i no ser una llarga galeria, amaga imatges d’admirable bellesa. Una galeria d’uns 30 metres amb un pou de ventilació final que continua en angle de 90° amb altre túnel de similar llargada i altre pou cap al final. La major part de la mina està protegida per parets i voltes de maons per on s’escolen les arrels i l’aigua que forma incipients i fantàstiques estalactites.

Mina de Santa Eulàlia
Jesús i Juli a la caseta de la Font de Santa Eulàlia

Maig 2022 - Recerca de les mines del Parc del Laberint d’Horta

Mina de la Marquesa
Juanjo, Estrella, Jesús, Carlos i Victor dins del pou

Després d’uns mesos de recerca sobre el terreny i a diversos Arxius, hem pogut documentar la totalitat de la Mina de la Marquesa, o del Torrent de Fondenills, que subministrava aigua als Jardins del Laberint. En Carles, de l’associació Fes Fonts Fent Fonting, va localitzar en el terreny els pous de respiració que la documentació antiga mencionava.

Conjuntament amb membres d’El Pou vam buidar de runes els pous per poder accedir a la mina. Els espeleòlegs Victor, Estrella i Jesús de Minalluns van topografiar el recorregut. 

Amb aquesta actuació disposem d’informació per contrastar-la amb la documentació de la construcció de la mina a final del segle XVIII i que serà objecte d’un treball mes ampli.

Novembre 2021 - Exploració de la galeria de la Mina de la Marquesa

Exploració de la mina de la Marquesa o del torrent de les Fontanilles del Parc del Laberint situada en el torrent de Fontdenills.  L’administració del Parc va subministrar eines per poder accedir a la caseta on suposadament iniciava la galeria. Va ser una activitat conjunta amb el Parc i les associacions Naturaendins, Fes Fonts Fent Founting, Minalluns i El Pou.

Juny 2021 - Recerca d’elements hidràulics al Torrent de Fondenils

Activitat a l’entorn de la font i mina de la Marquesa. Recerca de diferents elements hidrològics i condicionament de l’espai de la font.

Maig 2020 - Neteja de l’aqüeducte de la Mina de la Marquesa

Neteja de l’aqüeducte de la mina de la Marquesa on un esllavissament de terres havia deixat al descobert al torrent de Fontdenills. Recerca de fuites d’aigua de la canonada de conducció fins a l’interior del Parc del Laberint.