El Pou

Grup d'Urbanisme i Patrimoni (GUP)

És un grup de treball d’El Pou en funcionament des de 2013 que té com a objectiu principal defensar el patrimoni material (arquitectònic, paisatgístic, urbanístic…) dels barris del Districte d’Horta-Guinardó, tant públic com privat. Per això són els autors materials de l’objectiu d’El Pou de defensar i preservar aquest patrimoni. Per poder-ho dur a terme posen en funcionament les accions següents:

·         Coneixement de la normativa vigent sobre urbanisme i patrimoni

·         Estar amatents a qualsevol acció pública o privada que pugui representar un dany a elements patrimonials

·         Promoure activitats per conscienciar la ciutadania en la defensa del patrimoni col·lectiu

·         Col·laborar amb associacions, entitats i centres d’ensenyament per fomentar el coneixement del patrimoni dels nostres barris.

·         Dissenyar activitats que ajudin a prendre consciència a la ciutadania de la defensa del patrimoni col·lectiu.

·         Col·laborar en accions i campanyes reivindicatives d’aspectes patrimonials conjuntament amb associacions veïnals que liderin aquestes accions.