El Pou

Redacció oberta

Aquí tenen cabuda escrits, imatges, fotografies comentades, documents, presentacions, etc. sobre aspectes històrics, patrimonials o de vivències personals de qualsevol barri del Districte d’Horta-Guinardó, que es volen difondre per a coneixement de tothom.

 

Caldrà enviar-los al c/e elpou@elpougrupdestudis.cat amb el nom, cognoms i barri on viu l’autor/a. El text ha de ser en Word i pot contenir alguna imatge.

 

Animeu-vos a treure aquell escrit o document del calaix!

El document que s’explica, cliqueu per ampliar

Juanjo Fernández

La Guerra del Francès (1808-1814) va tenir greus conseqüències per a la població i el patrimoni del país a causa de l’ocupació de les tropes napoleòniques. El conflicte va afectar tant les classes populars com la noblesa benestant. L’escrit que mostrem, un document “de poca importància” tal com el qualifica l’arxiu de la família Desvalls, reflecteix les preocupacions dels senyors territorials per defensar les seves finques davant les necessitats de la població.

Oda a Can Baró

David Pla Vilaró 

 

Aquest article té l’objectiu de potenciar la història del barri de Can Baró, la seva ubicació geogràfica i explicar el perquè és un barri únic. Sintetitzant totes les etapes de la història en què ha tingut incidència, des del poblat ibèric, la Guerra Civil, el barri dels periodistes, la casa de les Altures, el barraquisme, els edificis més importants, l’orografia actual, l’onada migratòria i la seva gent. A més de les associacions que han permès progressar i millorar el barri al llarg del segle XX i així fer conèixer l’evolució constant de Can Baró sobretot al llarg de la història contemporània.

Masia Can Baró, Primers segle XX
Masia de can Baró, actual escola ACIS Artur Martorell. Segle XX. Autor: Antoni Amill i Tous

Les cases de la Cooperativa de Periodistes

Juanjo Fernández

 

La Llei de Cases Barates promulgada el 1911 tenia l’esperit de facilitar habitatge a les classes populars. El gran increment de població obrera a principis del segle XX a Barcelona s’havia de beneficiar de les facilitats d’aquella llei. El col·lectiu que formava la Cooperativa de Periodistes per la Construcció de Cases Barates es va beneficiar de la llei tot i que tenia una capacitat econòmica superior a la d’altres gremis.

Joan Corbera Palau, periodista 


Té alguna relació el nom Guinardó amb el bandoler Perot Rocaguinarda? Una antiga tradició oral així ho creia; les dades històriques, però, ho desmenteixen. De totes maneres, hi ha indicis per creure que aquest bandoler, a inicis del segle XVII, va visitar el territori rural que envoltava el mas Guinardó.

Teresa Morros i Canalda 

 

Veïna del barri de la Font d’en Fargues implicada en multitud d’activitats i projectes fins al final de la seva vida. Crítica amb els convencionalismes de la societat que li va tocar viure. Profundament feminista. Li agradava molt llegir i escrivia en una prosa àgil, rica en girs lingüístics amb un estil molt personal.

 L’escrit que presentem aquí va servir per documentar una visió del barri als anys vint i trenta a Font d’en Fargues, gènesi, història i records d’un barri en 100 anys, del qual en va ser coautora.

Carlota Giménez Compte, historiadora  


De vegades una fotografia ens pot donar informació per si sola observant com vesteixen els personatges, l’entorn on es troben, els objectes que els envolten, el paisatge que s’hi veu… però sempre queden interrogants quan no hi ha gaire referents i es desconeix la procedència de la imatge. En el cas de la fotografia del carro d’en Rafel, anomenat el de la barba, el fet de conèixer una persona de la família que hi surt ha comportat una aportació de prou informació com per fer cobrar vida a aquesta escena de fa gairebé 100 anys.

Redacció oberta _ Can Pujolet
Can Pujolet

Carme Martín

 

Records de la masia anomenada Can Pujolet, al barri de la Font d’en Fargues

Toni Casellas Puigdevall

 

El 3 d’agost de 1921 tota la premsa barcelonina es va fer ressò, a bombo i platerets, de la inauguració de l’Escola del Mar, però l’escola celebra la seva fundació cada 26 de gener. Cóm és això?

Una aportació al centenari de l’escola, que celebrem aquest any 2022.

Redacció oberta _ L'Escola del Mar
Fotografía publicada a La biblioteca dels nens, gener de 1936

Afegeix aquí el text de capçalera

Redacció oberta _ El santo al baix Guinardó
1967 - Fragment de fotografia de Joana Biarnés i Florensa

Carles Sanz

 

Records d’un nen al Baix Guinardó quan Roger Moore, El Santo i després James Bond, se’ns va aparèixer in person als descampats del nostre barri.